Daily Archives: Tháng Tám 13, 2022

Tầm ảnh hưởng của dự án Novaworld Mũi Né mang đến tỉnh Bình Thuận

Tầm ảnh hưởng của dự án Novaworld Mũi Né mang đến tỉnh Bình Thuận Là một địa phương đang tập trung phát triển du lịch, hiện nay dự án Novaworld Mũi Né đang được đánh giá là dự án đón đầu những bước phát triển mạnh mẽ của Bình Thuận nói chung. Cụ thể, tầm…

.